Voyager - epizódy
   
Prvá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
1x01 Caretaker, Part I Ochránca, časť 1.
1x02 Caretaker, Part II Ochránca, časť 2.
1x03 Parallax Parallax
1x04 Time and Again Deň v minulosti
1x05 Phage Vírus Phage
1x06 The Cloud Mrak
1x07 Eye ot the Needle Uchom ihly
1x08 Ex Post Facto Ex Post Facto
1x09 Emanations Vyžarovanie
1x10 Prime Factors Zásadný postoj
1x11 State of Flux Nečakaná zmena
1x12 Heroes and Demons Hrdinovia a démoni
1x13 Cathexis Cathexis
1x14 Faces Tváre
1x15 Jetrel Jetrel
1x16 Learning Curve Učebná krivka
   
Druhá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
2x01 The 37's Roky tridsiatesiedme
2x02 Initiations Mená
2x03 Projections Projekcie
2x04 Elogium Elogium
2x05 Non Sequitur Non Sequitur
2x06 Twisted Zakrivenie
2x07 Parturition Pôrod
2x08 Persistence of Vision Vízie
2x09 Tattoo Tetovanie
2x10 Cold Fire Studený oheň
2x11 Maneuvers Manévre
2x12 Resistance Odpor
2x13 Prototype Prototyp
2x14 Alliances Spojenectvo
2x15 Threshold Prah
2x16 Meld Splynutie myslí
2x17 Dreadnought Démon
2x18 Death Wish Prianie smrti
2x19 Lifesigns Znamenia života
2x20 Investigations Vyhľadávania
2x21 Deadlock Siamské dvojičky
2x22 Innocence Nevinnosť
2x23 The Thaw Strach
2x24 Tuvix Tuvix
2x25 Resolutions Rozhodnutia
2x26 Basics, Part I Základy, časť 1.
   
Tretia séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
3x01 Basics, Part II Základy, časť 2.
3x02 Flashback Spomienka
3x03 The Chute Kĺzačka
3x04 The Swarm Roj
3x05 False Profits Nepoctivé zisky
3x06 Remember Spomienky
3x07 Scared Ground Posvätná zem
3x08 Future`s End, Part I Koniec budúcnosti, časť 1.
3x09 Future`s End, Part II Koniec budúcnosti, časť 2.
3x10 Warlord Diktátor
3x11 The Q and the Grey Q a šero
3x12 Macrocosm Makrokozmos
3x13 Fair Trade Výhodný obchod
3x14 Alter Ego Alter Ego
3x15 Coda Vôľa
3x16 Blood Fever Horúčka
3x17 Unity Jednota
3x18 The Darkling Temná stránka
3x19 Rise Cesta nahor
3x20 Favorite Son Obľúbený syn
3x21 Before and After Predtým a potom
3x22 Real Life Skutočný život
3x23 Distant Origin Vzdialený pôvod
3x24 Displaced Vysídlenci
3x25 Worst Case Scenario Krízový scenár
3x26 Scorpion, Part I Škorpión, časť 1.
   
Štvrtá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
4x01 Scorpion, Part II Škorpión, časť 1.
4x02 The Gift Dar
4x03 Day of Honor Sviatok
4x04 Nemesis Nemesis
4x05 Revolusion Hnus
4x06 The Raven Havran
4x07 Scientific Method Vedecká metóda
4x08 Year of Hell, Part I Rok pekla, časť 1.
4x09 Year of Hell, Part II Rok pekla, časť 2.
4x10 Random Thoughts Náhodné myšlienky
4x11 Concerning Flight O lietaní
4x12 Mortal Coil Telesné putá
4x13 Waking Moments Okamihy prebúdzania
4x14 Message in a Bottle Správa vo fľaši
4x15 Hunters Lovci
4x16 Prey Korisť
4x17 Retrospect Náhľad do minulosti
4x18 The Killing Game, Part I Hra na zabíjanie, časť 1.
4x19 The Killing Game, Part II Hra na zabíjanie, časť 2.
4x20 Vis a Vis Tvárou v tvár
4x21 The Omega Directive Smernica Omega
4x22 Unforgettable Nezabudnuteľná
4x23 Living Witness Živý svedok
4x24 Demon Planéta Démon
4x25 One Jediná
4x26 Hope and Fear Strach a nádej
   
Piata séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
5x01 Night Noc
5x02 Drone Vojak
5x03 Extreme Risk Extrémny risk
5x04 In the Flesh Zaživa
5x05 Once Upon a Time Bolo nebolo
5x06 Timeless Proti času
5x07 Infinite Regress Hlasy
5x08 Nothing Human Neľudsé metódy
5x09 Thirthy Days Tridsať dní
5x10 Counterpoint Kontrapunkt
5x11 Latent Image Skrytý obraz
5x12 Bridge of Chaotica Chaoticova nevesta
5x13 Gravity Príťažlivosť
5x14 Bliss Raj
5x15 Dark Frontier, Part I Temná hranica, časť 1.
5x16 Dark Frontier, Part II Temná hranica, časť 2.
5x17 Desease Choroba
5x18 Course: Oblivion Smer: zabudnutie
5x19 The Fight Súboj
5x20 Think Tank Krúžok expertov
5x21 Juggernaut Moloch
5x22 Someone to Watch Over Me Ten kto na mňa dozerá
5x23 11:59 Minúta pred polnocou
5x24 Relativity Relativita
5x25 Warhead Bomba
5x26 Equinox, Part I Equinox, časť 1.
   
Šiesta séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
6x01 Equinox, Part II Equinox, časť 2.
6x02 Survival Instinct Pud sebazáchovy
6x03 Barge Of The Dead Bárka mŕtvych
6x04 Tinker, Tenor, Doctor, Spy Babrák, tenor, doktor, špión
6x05 Alice Alice
6x06 Riddles Hádanky
6x07 Dragon's Teeth Dračie zuby
6x08 One Small Step Jeden malý krok
6x09 Voyager Conspiracy Sprisahanie na Voyageri
6x10 Pathfinder Projekt Pathfinder
6x11 Fair Haven Fair Haven
6x12 Blink Of An Eye V jednom okamžiku
6x13 Virtuoso Virtuóz
6x14 Memorial Pamätník
6x15 Tsunkatse Tsunkatse
6x16 Collective Spoločenstvo
6x17 Spirit Folk Národ duchov
6x18 Ashes To Ashes Prach si a na prach sa obrátiš
6x19 Child's Play Detská hra
6x20 Good Shepherd Dobrá pastierka
6x21 Live Fast And Prosper Ži rýchlo a prosperuj
6x22 Muse Múza
6x23 Fury Zúrivosť
6x24 Life Line Záchranné lano
6x25 The Haunting of Deck Twelve Strašidlo z paluby dvanásť
6x26 Unimatrix Zero, Part I Unimatica nula, časť 1.
   
Siedma séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
7x01 Unimatrix Zero, Part II Unimatica nula, časť 2.
7x02 Imperfection Nedokonalosť
7x03 Drive Jazda
7x04 Repression Ovládnutie
7x05 Critical Care Výnimočná starostlivosť
7x06 Inside Man Informátor
7x07 Body And Soul Telo a duša
7x08 Nightingale Nightingale
7x09 Flesh And Blood, Part I Telo a krv, časť 1.
7x10 Flesh And Blood, Part II Telo a krv, časť 2.
7x11 Shattered Rozkúskovaný
7x12 Lineage Rodokmeň
7x13 Repentance Ľútosť
7x14 Prophecy Proroctvo
7x15 The Void Prázdnota
7x16 Workforce, Part I Pracovné sily, časť 1.
7x17 Workforce, Part II Pracovné sily, časť 2.
7x18 Human Error Ľudská chyba
7x19 Q2 Q junior
7x20 Author, Author Autor, autor
7x21 Friendship One Friendship jeden
7x22 Natural Law Zákon prírody
7x23 Homestead Usadlosť
7x24 Renaissance Man Renesančný človek
7x25 Endgame, Part I Dokončenie, časť 1.
7x26 Endgame, Part II Dokončenie, časť 2.