Spock
- komandér a vedecký dôstojník -

Pán Spock je vedeckým dôstojníkom na lodi, zodpovedný za všetky vedecké oddelenia na palube Enterprise. Ako taký je druhým najvyšším dôstojníkom. Jeho pozícia na mostíku je pri elektronickej knižnici, ktorú obsluhuje s nezvyčajnou zručnosťou. Vie vytiahnuť a interpretovať komplex informácií veľkou rýchlosťou a dokonca aj čítať pamäťové banky v cudzích jazykoch bez prekladu.

        Spock je výsledkom medziplanetárneho manželstva medzi jeho matkou pochádzajúcou zo Zeme a jeho otcom z planéty Vulkán. Hoci takéto manželstvá nie sú neznáme, sú stále vzácne, pretože osoby z Vulkánu a Zeme nie sú normálne kompatibilné. Spock zdedil charakteristiky oboch rodičov, ale jeho Vulkánska stránka je určite silnejšia a on sám sa pokladá za Vulkánca. Mimozemský vplyv je veľmi zrejme reprezentovaný jeho stoickym temperamentom, mierne šikmým obočím a špicatými ušami. Jeho strih vlasov je na Vulkáne moderný. Spockova fyzická charakteristika je vývojovým výsledkom podmienok prostredia na planéte Vulkán. Planéta má horúce a suché podnebie, relatívne malé množstvo povrchovej vody a výnimočne riedku atmosféru. Špicaté uši slúžia na zosilnenie zvuku v riedkej atmosfére. Všetky Spockove zmysly sú lepšie než ľudské.

        Základná zásada Vulkánskej filozofie je nenásilnosť. Vulkánec nepomyslí na vraždu inej životnej formy. Ako vegetariánovi je Spockovi myšlienka jesť zvieracie mŕtvoly, uvarené alebo nie, odporná. Aj jeho vegetariánska diéta je limitovaná je jednoduché rastlinné životné formy. Spock ale pripúšťa, že Vulkánci nie sú úplne neschopní zabíjať. Keď sa nájde dostatočné logický dôvod, Vulkánec je schopný zabiť efektívne. Normálne ale Vulkánci zabíjajú len v sebaobrane a aj potom až vtedy, keď sa minuli všetky iné použiteľné prostriedky ako sa tomu vyhnúť. Je to skutočná vec, že Vulkánci vo Hviezdnej flotile musia príležitostne prikázať zabiť, keď nepokladajú situáciu za logicky opodstatnenú urobiť to. To neznamená, že Spock sa neuchyľuje k fyzickému násiliu menšieho stupňa, keď je to logické.

        Stal sa známym svojim nervovým hmatom. Priloží prsty pravej ruky k miestu na vrchu pravého ramena, blízko krku, to zablokuje krv, nervy odpovedajú mozgu a spôsobia na chvíľu bezvedomie. Spock odmieta povedať alebo urobiť niečo, čo sa nezakladá jedine na logike. Celkové oddanie sa logike je prvoradým motivačným faktorom vo Vulkánskom mentálnom procese. Nevyhnutne sa vyžaduje úplne potláčať emócie, aby logika ovplyvňovala každú situáciu. Po matkinom pôvode má Spock vo svojej osobnosti ľudskú stránku. Ľudskú stránku s emóciami. Následkom toho je neustály boj v ňom samom o potlačenie jeho pocitov. Ale jeho Vulkánska polovica je normálne pod kontrolou. Od detstva žijúc na Vulkáne, prispôsobil sa Vulkánskej filozofii a zaprel svoje pocity. Za potláčanie emócií Vulkánci platia obdobím, ktoré sa dá preložiť ako "čas párenia". Je to dočasná strata sebakontroly, čas, keď sa u Vulkánskych mužov prebúdzajú primitívne divošské pudy ich predkov. Každý Vulkánec to prežíva veľmi osobne a nerád o tom hovorí. Deje sa to raz za 7 pozemských rokov.

        Iná jedinečnosť Vulkánskych schopností je zvláštny druh ESP vnímania, ktorý Vulkánci volajú "spojenie myslí". Spock vie spojiť svoju myseľ s inou a čítať jej myšlienky. Ale používa túto schopnosť iba keď je to absolútne nevyhnutné, pociťuje k tomu odpor, pretože tento proces si vyžaduje emocionálny kontakt a takto ho oberá o jeho nepreniknuteľnú masku a odhaľuje príliš veľa z jeho vnútra. Psychická cena tohto procesu je teda veľmi vysoká. Hoci je teda Spock klasifikovaný ako Vulkánec, nie je v skutočnosti ani Vulkánec ani Terran. Je biologicky, emocionálne a aj intelektuálne miešanec. Spockov otec, Sarek, je vulkánsky veľvyslanec. Sarekov otec bol takisto veľvyslanec a Spock preto mal túto úlohu zdediť po predkoch. Sarek má 102 rokov, čo je u Vulkáncov stredný vek. Amanda, Spockova matka, bola učiteľkou, keď stretla a vydala sa za Sareka. Má 58 rokov, je teda tiež v strednom veku, podľa pozemských rokov. Dorothy C. Fontanová jej vymyslela meno Amanda, čo znamená "milovaná", nezvyčajné pre ženu žijúcu na logickom Vulkáne.

        Podľa tradície Sarek logicky očakával, že Spock bude kráčať v jeho šľapajach, najprv pôjde do Vulkánskej akadémie vied, a potom v službe jeho rase ako vedec. Spock teda nastúpil na akadémiu, ale ako rástol, začal chápať plný tlak svojho miešaného pôvodu. Napoly Vulkánec a napoly človek sa necítil doma ani na Vulkáne ani na Zemi, niečo, čo jeho otec, čistokrvný Vulkánec, nemohol pochopiť. Toto uvedomenie ho priviedlo do Hviezdnej flotily. Pretože flotila ho prijímala na základe jeho schopností a zručností a ignorovala jeho miešaný pôvod. Preto, podľa jeho slov, bolo jeho rozhodnutie logické. Spock sa zapísal na Vesmírnu akadémiu a po jej ukončení nastúpil do služby vo Hviezdnej flotile. Pretože to urobil, obrátil naruby zmysel pre logiku a vulkánsku tradíciu svojho otca a Sarek a Spock neprehovorili spolu ako otec a syn 18 rokov. Ťažká váha Vulkánskych tradícií vytvorila medzi nimi bariéru, ktorú ani jeden nedokázal prekročiť. Keď však Sarek s Amandou prišli na Enterprise a Spock zachránil svojmu otcovi život, táto hranica medzi nimi bola prekonaná. A Sarek teraz chápe strašnú osamelosť sveta, v ktorom musí jeho polovulkánsky syn žiť.

        Spock slúži na palube U.S.S. Enterprise už 13 rokov, prvých 9 pod kapitánom Christopherom Pikeom, posledné pod Jamesom Kirkom. Spock je silne lojálny ku Kirkovi a medzi nimi existuje priateľstvo, hoci vedecký dôstojník bude rýchlo popierať nejakú náklonnosť. Logický odôvodní, že jeho záujem o Kirka sa zakladá jedine na fakte, že kapitán, je nezvyčajne dobrý veliteľ a rozdiely medzi nimi sú dané na lepšie dopĺňanie. Jeho vzťah s kapitánom ako aj s ostatnými osobami na palube, je striktne formálny. Nikdy nevolá kapitána prvým menom, vynímajúc chvíle, keď sa nachádza v emocionálnom strese. Zdá sa, akoby medzi nim a doktorom McCoyom bolo nepriateľstvo. Navonok Spock pokladá McCoya za archaického rodinného doktora, ktorý úspešne lieči úplnou náhodou skôr ako použitými vedomosťami. A opačne, McCoy pokladá Spocka za niečo ako užitočný kúsok počítačového vybavenia. Medzi nimi je neustála slovná výmena, v ktorej sa Spock pokúša pochopiť doktorovu cinickú masku svojou logikou, zatiaľ čo McCoy sa pokúša dosiahnuť Spockovo emocionálne vnútro svojimi cynickými narážkami. Obaja sú vo svojich pokusoch často úspešní.

        V skutočnosti jeden druhého rešpektujú pre schopnosti, ktoré má. Dr. McCoy považuje Spocka za niečo ako medicínsky fenomén. toto pramení zo Spockovej vnútornej fyziológie, ktorá je veľmi odlišná od ľudskej. Jeho srdce je v dolnej pravej časti hrudníka, asi na mieste, kde majú ľudia pečeň. Má zelenú krv na báze medi a jeho pulz je 242 úderov za minútu. Spock je veľmi precízny vo všetkom čo robí. Pretože na palube nie sú žiadni ďalší Vulkánci, jeho osamelosť zvyšuje to, že ho nezaujíma väčšina pozemských spoločenských akcií. Občas hrá trojdimenzionálne šachy s kapitánom alebo s počítačom, alebo hrá na vulkánskej lytherete. Ako u odborníka na počítače je jeho prvoradým záujmom logika a abstraktná matematika, pri ktorých vie stráviť veľa času.

( oriana )