Leonard Horatio McCoy
- hlavný lekársky dôstojník -

Doktor Leonard „Kostra“ McCoy je lodným chirurgom na palube Enterprise a hlavným lekárskym dôstojníkom. Ako taký je zodpovedný za fyzické a emocionálne zdravie posádky. Okrem toho má široké lekárske a vedecké vedomosti v oblasti vesmírneho výskumu. Ako najvyšší lekársky dôstojník je jediný, kto môže posudzovať kapitánovo psychické, mentálne a emocionálne zdravie. Je pravdepodobne jedinou osobou na palube, ktorá môže Kirkovi povedať niečo ostré. Čiastočne je to preto, že sú s Kirkom dlhoroční priatelia.

        McCoy je niečo ako zajtrajší deň, veľmi otvorený charakter, s viac ako cynickou uštipačnosťou vo svojich postojoch k životu. Má sarkastický zmysel pre humor, v ktorom sa ukrýva viac ako štipka pravdy o medicíne, ľuďoch a spoločnosti. Svojim ostrovtipom však zakrýva to, že je v srdci humanistom. Zo všetkých ľudí na palube Enterprise je McCoy najmenej vojakom. vo viacerých lekárskych oblastiach môže zrušiť dokonca Kirkov rozkaz a v extrémnych situáciách môže uznať kapitána neschopného služby.

        McCoy má vrodenú nedôveru k strojom, ako sa to ukazuje pri jeho odpore k transportérom. Často protestuje, že si neželá, aby jeho molekuly poletovali hore-dolu akoby bol iba rádiovou správou. Kostra je obyčajný praktický lekár. Nezdá sa mu, že stroje sú najlepšou cestou na liečenie ľudí a úprimne verí, že malé utrpenie (v telocvični) je dobré pre dušu. Má veľký strach, že stroje raz zabijú v človeku individualitu a duševné schopnosti. McCoy je skvelý lekár a chirurg a hoci sa často zdá, že si s problémami, ktoré ho stretávajú na palube lode nevie poradiť, na konci sa vždy ukáže, že opak je pravdou.

        Dr. McCoy má 45 rokov, narodil sa v Georgii v Spojených štátoch a nikdy nechcel byť ničím iným ako lekárom. Ako študent vykonával svoju lekársku prax ako praktický lekár. Bol raz ženatý, ale detaily nepozná nikto z jeho kolegov. Čo je známe, je, že manželstvo skončilo nešťastne rozvodom. Ale má 21-ročnú dcéru Joannu. Pôvodne chcel byť rodinným lekárom s malou praxou na Zemi, ale jeho nešťastné manželstvo a nasledujúci rozvod ho nadlho vyhnal z rodinného prostredia. Preto sa vrhol na kurzy vesmírnej medicíny, a potom sa pridal k Hviezdnej flotile.

        Dr. McCoy tak ako veľa mužov pred ním odišiel kvôli bolestným spomienkam. Hoci je atraktívny pre ženy, je dosť zdržanlivý, kvôli svojmu nešťastnému vzťahu. Navonok pôsobí, akoby pochoval svoj život vo svojej práci, v skutočnosti, hoci opatrne, hľadá ženskú spoločnosť. McCoyov najväčší záujem o ľudí a jeho súcit s nimi vysvetľuje aj jeho úlohu akéhosi poradcu posádky, ktorá s ním konzultuje svoje problémy.

( oriana )