The Original Series - epizódy
   
Prvá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
1x01 The Cage Klietka
1x02 Where No Man Has Gone Before Kam sa človek doposiaľ nevydal
1x03 The Corbomite Maneveur Manéver s korbomitom
1x04 Mudd's Women Muddove ženy
1x05 The Enemy Within Nepriateľ v nás
1x06 The Man Trap Pasca na mužov
1x07 The Naked Time Čas obnaženia
1x08 Charlie X Tajuplný Charlie
1x09 Balance of Terror Rovnováha hrôzy
1x10 What are Little Girls Made of? Z čoho sa dievčatká vyrábajú?
1x11 Dagger of the Mind Dýka mysle
1x12 Miri Miri
1x13 The Conscience of King Jeho Veličenstvo vrah
1x14 The Galileo Seven Sedem z Galilea
1x15 Court Martial Vojenský súd
1x16 The Menagerie, Part 1 Zverinec, časť 1.
1x17 The Menagerie, Part 2 Zverinec, časť 2.
1x18 Shore Leave Dovolenka
1x19 The Squire of Gothos Zeman z Gothosu
1x20 Arena Aréna
1x21 The Alternative Factor Alternatívny moment
1x22 Tomorrow is Yesterday Zajtra bude včera
1x23 The Return of the Archons Návrat Archoncov
1x24 A Taste of Armageddon Príchuť skazy
1x25 Space Seed Vesmírne semeno
1x26 This Side of Paradise Na prahu raja
1x27 The Devil in the Dark Diabol v temnote
1x28 Errand of Mercy Vec súcitu
1x29 The City on the Edge of Forever Mesto na pokraji večnosti
1x30 Operation - Anihilate Operácia - Vyhladenie
   
Druhá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
2x01 Catspaw Návnada
2x02 Metamorphosis Premena
2x03 Friday's Child Piatkové dieťa
2x04 Who Mourns for Adonais? Kto trúchli pre Adonise?
2x05 Amok Time Čas amoku
2x06 The Doomsday Machine Stroj skazy
2x07 Wolf in the Fold Vlk v ovčinci
2x08 The Changeling Podvrhnutý
2x09 The Apple Jablko
2x10 Mirror, Mirror Zrkadlo, Zrkadlo
2x11 The Deadly Years Smrtiace roky
2x12 I, Mudd Ja, Mudd
2x13 The Trouble with Tribbles Problémy s triblami
2x14 Bread and Circuses Chlieb a hry
2x15 Journey to Babel Cesta do Babylonu
2x16 A Privat Little War Malá súkromná vojna
2x17 The Gamesters of Triskelion Hráči z Triskelionu
2x18 Obession Posadnutosť
2x19 The Immunity Syndrome Imunitná reakcia
2x20 A Pice of the Action Podiel z akcie
2x21 By Any Other Name Byť inak nazývaná
2x22 Return to Tomorrow Návrat k zajtrajšku
2x23 Patterns of Force Princípy moci
2x24 The Ultimate Computer Absolútny počítač
2x25 The Omega Glory Sláva Omegy
2x26 Assignment : Earth Miesto pridelenia : Zem
   
Tretia séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
3x01 Spectre of the Gun Prízračná prestrelka
3x02 Elaan of Troyius Elaan z Troyiusu
3x03 The Paradise Syndrome Rajský syndróm
3x04 The Enterprise Incident Prípad Enterprise
3x05 And the Childern Shall Lead Deti budú viesť
3x06 Spock's Brain Spockov mozog
3x07 Is There in Truth no Beauty? Je tam popravde žiadna krása?
3x08 The Empath Empatik
3x09 The Tholian Web Tholianská sieť
3x10 For The World Is Hollow,
And I Have Touched The Sky
Dotkol som sa neba,
pretože svet nieje pravý.
3x11 Day of the Dove Deň mieru
3x12 Plato's Stepchildren Platónove nevlastné deti
3x13 Wink of an Eye Od žmurknutia oka
3x14 That Which Survives Tá, ktorá prežije
3x15 Let That Be Your Last Battlefield Nechajme vaše posledné bojisko
3x16 Whom Gods Destroy Koho bohovia zničia
3x17 The Mark Of Gideon Prekliatie Gideonu
3x18 The Lights of Zetar Svetlá Zetaru
3x19 The Cloud Minders Opatrovatelia oblaku
3x20 The Way to Eden Cesta do raja
3x21 Requiem for Methuselah Rekviem pre Metuzaléma
3x22 The Savage Curtain Kruté divadlo
3x23 All Our Yesterdays Všetky naše včerajšky
3x24 Turnabout Intruder Votrelec v mojom tele