USS Enterprise, NCC - 1701
Najslávnejšia loď hviezdnej flotily

Enterprise je ťažký prieskumný krížnik konštrukčnej triedy Constitution. Je celkom možné, že je najvýznamnejším a najpopulárnejším plavidlom v histórii prieskumu vesmíru; od svojho vypustenia vystriedala niekoľko kapitánov a podnikla množstvo dobrodružných výprav do neznáma. Najvýznamnejšie z nich boli nepochybne tie pod velením kapitána Kirka, odohrávajúce sa medzi rokmi 2264 - 2269 ( tieto misie sa stali náplňou seriálu Star Trek ).

Enterprise bola dokončená v roku 2245 v orbitálnych lodeniciach San Francisco a zverená kapitánovi Róbertovi Aprilovi. Ten s ňou viedol prvú päťročnú prieskumnú výpravu a po návrate prestúpil na iný post. Enterprise bola upravená s využitím novších technológií a pridelená kapitánovi Christopherovi Pikeovi. Pike velil Enterprise jedenásť rokov , v roku 2263 bol povýšený a z lodi odišiel . Velenie odovzdal mladému, čerstvo povýšenému kapitánovi Jamesovi T. Kirkovi - a ten urobil z Enterprise najslávnejšiu loď flotily.

James Kirk viedol Enterprise na doposiaľ najodvážnejšie výpravy za hranice známeho vesmíru. Loď pod jeho velením navštívila stovky planét, nadviazala desiatky kontaktov s cudzími kultúrami a vykonala množstvo prevratných vedeckých objavov. V roku 2269 sa vrátila na zem - ako jedna z mála lodí triedy Constitution prakticky nepoškodená a s takmer plným stavom posádky. Členovia posádky Enterprise sa stali hrdinami a miláčikmi médií; kapitán Kirk bol povýšený na admirála a Enterprise bola odstavená v doku. Rozhodlo sa, že bude podrobená rozsiahlej prestavbe s využitím najmodernejších technológií. Z pôvodnej Enterprise po prestavbe nezostalo takmer nič - jej srdce a jej sláva našťastie áno.


dĺžka (celkom) - 288,6 m
šírka (celkom) - 127,1 m
výška (celkom) - 72,7 m
dĺžka sekundárneho trupu - 103,6 m
najširší bod sekundárneho trupu - 34,1 m
dĺžka gondoly motora - 153,6 m
priemer gondoly motora - 17,3 m
maximálna bezpečná rýchlosť - faktor 6
maximálna bezpečná rýchlosť - faktor 8
posádka - 430 mužov a žien
 ( 43 veliacich dôstojníkov, 387 bežných členov posádky )

Enterprise je už na prvý pohľad rozdelená na tri hlavné časti:

Primárny trup
Veľký vybúlený tanier, predstavuje obytné a spoločenské centrum lode. Väčšina z 430 členov posádky býva práve v tejto časti lode. Nachádza sa tu rekreačná sál, spoločenské miestnosti, hlavná nemocnica, jadro palubného počítača, štrnásť skvelo vybavených laboratórií a množstvo ďalších dôležitých vecí. V hornej časti taniera je mostík - veliteľské centrum lode. Na spodnej časti je kopula, skrývajúca plošné (planetárne) senzory. Zadná časť taniera je obsadená impulznými (podsvetelnými) motormi a fúznymi reaktormi týchto motorov. Ak nastane stav núdre, tanier je schopný sa oddeliť od zvyšku lode a núdzovo pristáť na povrchu planéty. V tanieri sú tiež umiestnené hlavné zbraňové systémy - odpaľovacie komory fotónových torpéd a hlavné fázerové strieľne.

Sekundárny trup
Zhruba válcovité teleso podvesené pod tanierom skrýva predovšetkým sklady, zásoby paliva a systémy nadsveteného pohonu. V prednej časti sekundárneho trupu vytŕča elegantná tanierová anténa komunikačného systému a hlavných letových senzorov; jeho zadnú časť zaberá veľký hangár raketoplánov a pristávacia plocha pre ne. V sekundárnom trupe je zálohovaná väčšina najdôležitejších systémov z primárneho trupu. Ak je nutné, loď sa dá odtiaľto ovládať.

Gondoly nadsveteľných motorov
Sú umiestnené na dvoch nosičoch, vyrastajúcich zo sekundárneho trupu. Sú jednou z najdôležitejších čistí lode - to vďaka nim je Enterprise schopná prekročiť medzihviezdnu prázdnotu počas priateľnej doby. V prednej časti gondol sú Bussardove kolektory - zariadenie, ktoré počas letu zhromažďuje medzihviezdnu hmotu, neskôr využívanú ako palivo. Následky dlhodobého vystavenia priestorovým deformáciám, ktoré nadsveteľný pohon vytvára. stále ešte niesu dostatočne preskúmané. Práve preto sú gondoly umiestnené na nosičoch, po boku od zbytku lode. Jednotlivé miesta na lodi spája systém šácht a turbovýťahov  - vysokorýchlostných. horizontálne aj vertikálne sa pohybujúcich kabín, zaisťujúcich dostupnosť všetkých častí lode.

USS Enterprise po rozsiahlej úprave