The Next Generation - epizódy
   
Prvá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
1x01 Encounter at Farpoint, Part 1 Stretnutie na Farpointe, časť 1.
1x02 Encounter at Farpoint, Part 2 Stretnutie na Farpointe, časť 2.
1x03 The Naked Now Bez zábran
1x04 Code of Honor Znak cti
1x05 The Last Outpost Posledný outpost
1x06 Where No One Has Gone Before Kam sa doposiaľ nikto nevydal
1x07 Lonely Among Us Opustený medzi nami
1x08 Justice Spravodlivosť
1x09 The Battle Bitka
1x10 Hide and Q Hra na skrývačku
1x11 Haven Útočište
1x12 The Big Goodbye Veľké zbohom
1x13 Datalore Bratia
1x14 Angel One Anjel jedna
1x15 11001001 Heslo
1x16 Too Short Season Príliš krátka doba
1x17 When the Bough Breaks Keď sa konár preruší
1x18 Home Soil Domovská pôda
1x19 Coming of Age Plnoletosť
1x20 Heart of Glory Srdce slávy
1x21 The Arsenal of Freedom Arzenál slobody
1x22 Symbiosis Symbióza
1x23 Skin of Evil Šupka zla
1x24 We'll Always Have Paris Stretnutie v Paríži
1x25 Conspiracy Sprisahanie
1x26 The Neutral Zone Neutrálna zóna
   
Druhá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
2x01 The Child Dieťa
2x02 Where Silence Has Lease Kde vládne ticho
2x03 Elementary, Dear Data Jednoduché, drahý Data
2x04 The Outrageous Okona Hanebný Okona
2x05 Loud as A Whisper Hlasný ako šepot
2x06 The Schizoid Man Schizofrenik
2x07 Unnatural Selection Neprirodzený výber
2x08 A Matter of Honor Vec cti
2x09 The Measure of A Man Ľudský rozmer
2x10 The Dauphin Dauphin
2x11 Contagion Nákaza
2x12 The Royale Royal
2x13 Time Squared Štvorec času
2x14 The Icarus Factor Faktor Ikarus
2x15 Pen Pals Priatelia na diaľku
2x16 Q Who ? Kto je Q ?
2x17 Samaritane Snare Nástraha Samaritána
2x18 Up the Long Ladder Dodajte nám čerstvú krv
2x19 Manhunt Hon na človeka
2x20 The Emissary Posol
2x21 Peak Performance Špičkový výkon
2x22 Shades of Grey Šedé prízraky
   
Tretia séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
3x01 Evolution Evolúcia
3x02 Ensigns of Command Vlastnosti veliteľa
3x03 Survivors Tí, čo prežili
3x04 Who Watches the Watchers ? Kto pozoruje pozorovateľa ?
3x05 The Bonding Väzba
3x06 Booby Trap Pasca
3x07 The Enemy Nepriateľ
3x08 The Price Cena
3x09 The Vengeance Factor Faktor pomsty
3x10 The Defector Prebehlík
3x11 The Hunted Štvanec
3x12 The High Ground Ušľachtilé dôvody
3x13 Deja Q Deja Q
3x14 A Matter of Perspective Vec perspektivity
3x15 Yesterday's Enterprise Enterprise včerajška
3x16 The Offspring Potomok
3x17 Sins of The Father Hriechy otca
3x18 Allegiance Poslušnosť
3x19 Captain's Holiday Kapitánova dovolenka
3x20 Tin Man Cínový muž
3x21 Hollow Pursuits Planá snaha
3x22 The Most Toys Najviac hračiek
3x23 Sarek Sarek
3x24 Menage A Troi Manželský trojuholník
3x25 Transfigurations Premena
3x26 The Best of the
Both Worlds, Part 1.
Najlepšie z
oboch svetov, časť 1.
   
Štvrtá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
4x01 The Best of the
Both Worlds, Part 2.
Najlepšie z
oboch svetov, časť 2.
4x02 Family Rodina
4x03 Brothers Bratia
4x04 Suddenly Human Zrazu človekom
4x05 Remember Me Pamätaj si na mňa
4x06 Legacy Odkaz
4x07 Reunion Znova spolu
4x08 Future Imperfect Nedokonalá budúcnosť
4x09 The Final Mission Posledná misia
4x10 The Loss Strata
4x11 Data's Day Datov deň
4x12 The Wounded Zranený
4x13 Devil's Due Diablova daň
4x14 Clues Stopy
4x15 First Contact Prvý kontakt
4x16 Galaxy's Child Dieťa galaxie
4x17 Night Terrors Nočná mora
4x18 Identity Crisis Záhadné zmiznutia
4x19 The Nth Degree Entý stupeň
4x20 Qpid Qpid
4x21 The Drumhead Stanný súd
4x22 Half a Life Pol života
4x23 The Host Hostiteľ
4x24 The Mind's Eye Pohľad mysle
4x25 In Theory Teoreticky
4x26 Redemption, Part 1. Uzmierenie, časť 1.
   
Piata séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
5x01 Redemption, Part 2. Uzmierenie, časť 2.
5x02 Darmok Darmok
5x03 Ensign Ro Podporučík Ro
5x04 Silicon Avatar Kremíkové štádium
5x05 Disaster Nešťastie
5x06 The Game Hra
5x07 Unification, Part 1 Zjednotenie, časť 1
5x08 Unification, Part 2 Zjednotenie, časť 2
5x09 A Matter of Time Otázka času
5x10 New Ground Nový základ
5x11 Hero Worship Úcta hrdinovi
5x12 Violations Priestupky
5x13 The Masterpiece Society Dokonalá spoločnosť
5x14 Conundrum Záhada
5x15 Power Play Presilovka
5x16 Ethics Etika
5x17 The Outcast Vydedenec
5x18 Cause and Effect Príčina a dôsledok
5x19 The First Duty Základná povinnosť
5x20 Cost of Living Cena života
5x21 The Perfect Mate Ideálna partnerka
5x22 Imaginary Friend Vymyslená priateľka
5x23 I, Borg Ja Borg
5x24 The Next Phase Ďalšia fáza
5x25 The Inner Light Vnútorné svetlo
5x26 Time's Arrow, Part 1. Šíp času, časť 1.
   
Šiesta séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
6x01 Time's Arrow, Part 2. Šíp času, časť 2.
6x02 Realm of Fear Oblasť strachu
6x03 Man of the People Vyjednávač
6x04 Relics Hosť
6x05 Schisms Únoscovia
6x06 True Q Slečna Q
6x07 Rascals Beťári
6x08 A Fistful of Datas Množstvo dát
6x09 The Quality of Life Kvalita života
6x10 Chain of Command, Part 1. Zmena velenia, časť 1.
6x11 Chain of Command, Part 2. Zmena velenia, časť 2.
6x12 Ship in A Bottle Loď vo fľaši
6x13 Aquiel Aquiel
6x14 Face of the Enemy Tvár nepriateľa
6x15 Tapestry Tapestria
6x16 Birthright, Part 1. Dedičstvo, časť 1.
6x17 Birthright, Part 2. Dedičstvo, časť 2.
6x18 Starship Mine Moja loď
6x19 Lessons Lekcie
6x20 The Chase Závod
6x21 Frame of Mind Stav mysle
6x22 Suspicions Podozrenie
6x23 Rightful Heir Právoplatný dedič
6x24 Second Chances Druhá šanca
6x25 Timescape Únik v čase
6x26 Descent, Part 1. Vpád, časť 1.
   
Siedma séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
7x01 Descent, Part 2. Vpád, časť 2.
7x02 Liaisons Vzťahy
7x03 Interface Medzičlánok
7x04 Gambit, Part 1. Gambit, časť 1.
7x05 Gambit, Part 2. Gambit, časť 2.
7x06 Phantasms Preludy
7x07 Dark Page Temná stránka
7x08 Attached Spojenie
7x09 Force of Nature Sila prírody
7x10 Inheritance Odkaz
7x11 Parallels Paralely
7x12 The Pegasus Pegasus
7x13 Homeward Cesta domov
7x14 Sub Rosa Milenec
7x15 Lower Decks V podpalubí
7x16 Thine Own Self Tvoje vlastné ja
7x17 Masks Masky
7x18 Eye of the Beholder Oko pozorovateľa
7x19 Genesis Genéza
7x20 Journey's End Koniec cesty
7x21 Firstborn Prvorodený
7x22 Bloodlines Pokrvné putá
7x23 Emergence Zrodenie
7x24 Preemptive Strike Preventívny úder
7x25 All Good Things..., Part 1. Všetky dobré veci..., časť 1.
7x26 All Good Things..., Part 2. Všetky dobré veci..., časť 2.