Hlavné rasy
   
Federácia
( Spojená Federácia Planét )
Všetko sa točí okolo Spojenej Federácie Planét -mierovej organizácie, ktorá združuje množstvo rôznych svetov a podporuje ich ďalší technologický a kultúrny rozvoj. Aby však nedochádzalo k nežiadúcemu vpádu a likvidácii menej vyvinutých kultúr, má federácia prísne zásady preberania nových členov a uvoľňovania technologických znalostí. Podmienkou prijatia je to, aby prijímaná rasa zvládla technológiu WARP pohonu (podpriestor), pomocou ktorého je možné obísť limit rýchlosti svetla. Na čele Federácie stojí volený prezident. O obranu sa stará Hviezdna flotila. Federácia bola založená v roku 2161, sídlo má na Zemi v San Franciscu. Princípy Federácie sú : nemiešať sa do ostatných kultúr, rešpektovať kultúrne odlišnosti a chrániť členské aj nečlenské planéty.
Klingóni
( Klingónska ríša )
Klingóni sú rasa bojovníkov, ich kultúra najviac oceňuje osobnú silu jednotlivca, schopnosť v boji muž proti mužovi a odvahu. Už od detstva sa učia zaobchádzať so zbraňou. Najčastejšie s ručnými zbraňami, pretože palné zbrane považujú za zbabelé. Klingón sa stáva bojovníkom, keď dokáže v ruke držať ostrie. Zatiaľ čo primárnym účelom Federácie je prieskum, klingónske lode sú jednoznačne bojové. Klingóni v nich taktiež využívajú maskovacie zariadenie, ktoré vymenili s Romulánmi za technológiu stavby dravých vtákov v roku 2268. S Federáciou medzi sebou viedli tzv. "studenú vojnu", ktorá sa skladala z neustálych provokácii a lokálnych útokov, strety ale neprerástli do otvoreného konfliktu. V roku 2293 po explózii mesiaca Praxis, obiehajúceho domovský svet Klingónskej ríše, nastalo výrazné oteplenie vzťahov a uzavretie aliancie.
Romuláni
( Romulánske impérium )
Romuláni sú pokrvní bratia Vulkáncov. Zatiaľ čo Vulkánci sa dali na cestu logiky a rozhodli sa pre Federáciu, Romuláni zostali rasou uprednostňujúcou emócie a boj. Vytvorili si vlastné impérium založené na sile informácii. Zatiaľ čo sa Klingóni smelo vrhajú aj do prehraného boja, Romuláni útočia iba v prípade prevahy. Niesu zbabelý, ale chladne kalkulujú. Romuláni v minulosti zaútočili na Zem ešte pred založením Federácie, ale ich útok bol odrazený. Vojna trvala od roku 2156 celé štyri roky a skončila vojnou pri Cherone. Romuláni sa po tejto udalosti stiahli na viac ako sto rokov, ďalší kontakt sa uskutočnil až v roku 2266.
Kardasiáni
( Kardasiánska ríša )
Štvrtým formujúcim sa impériom je Kardasiánska ríša. Kardasiáni boli intelektuálne veľmi vyspelá a duchovne založená rasa. Nedostatok prírodných zdrojov mal za následok zmenu mierovej kultúry na bojovnú pod vedením armády. Novo sformovaná Únia je vytvorená z podrobených svetov, ktoré sú využívané ako surovinová a technická základňa. Oficiálnym vedením Kardasiánskej ríše je Centrálne velenie (najvyššie vojenské velenie), prakticky má na vedení Únie veľký podiel aj výzvedná tajná služba, ktorá vznikla zo starého vojenského cirkevného zoskupenia. Expanzia Únie narazila na hranice Federácie. Vzniknutý konflikt prerástol do otvorenej vojny, ktorá skončila v roku 2367 uzavretím mieru. Vojna zanechala v mnohých ľuďoch hlboké rany, a tak neorganizovane bojovali proti Kardasianom aj po jej skončení.
Borgovia
( Borg )
Borgovia - z časti mechanické a z časti organické bytosti asimilujú všetky rasy, ktoré vo vesmíre stretnú. Vďaka asimilácii získavajú nové technologické skúsenosti a ich rasa expanduje do vesmíru. Domovským miestom Borgov je Delta kvadrant, územie umiestnené na druhom konci našej galaxie.
Prvé stretnutie Federácie a Borgov sa uskutočnilo v roku 2365 v systéme J-25, keď tam všemocná bytosť Q preniesla loď federácie Enterprise. Po tomto stretnutí nastala horlivá príprava Federácie na možné stretnutie s touto technologicky vyspelou a neľútostnou rasou. Strašiak dvoch slov "budete asimilovaný" obchádzal ďalším rozvojom flotily. Prvému otvorené stretnutie medzi Borgami a Federáciou sa udialo v roku 2366. Jedna asimilačná loď  - borgská kocka - priletela obsadiť Zem. Podarilo sa ju síce zničiť, ale za cenu množstva obetí. 39 lodí bolo zničených vo vojne pri hviezde Wolf 359, keď sa márne snažili kocku zastaviť. Útok Borgov a sklamanie flotily malo za následok horlivú prípravu nových lodí špeciálne určených pre tento druh boja.
 
Dominion
( Spoločenstvo Dominion )
Najsilnejším zoskupením v kvadrante Gama je Dominion. Dominion nieje rasa, je skrytým spoločenstvom množstva rás, ktoré vystupujú s jednotným názorom. Toto združenie nieje založené na rovnosti, ale využíva špecializácie jednotlivých rás. Existuje tak vládnuca rasa - Founders, rasa bojovníkov - Jem Hadarovia, rasa správcov - Vortovia a množstvo podrobených rás.

Founders ( zakladatelia - ľuďmi tiež nazývaný Meňavci ) sú bytosti založené na anorganickej kremíkovej báze. Pôvodne mierumilovná rasa prenikla do vesmíru, kde sa stretla s pohŕdaním a útlakom zo strany organických bytostí a preto začala zbrojiť. Vytvorila Dominion ako prostriedok obrany svojho života a svojej planéty. Postupne rozširujú svoje impérium s cieľom ovládnuť celú galaxiu.

Vortovia sú rasou spravujúcou Dominion, dali by sa tak nazvať rasou správcov. Vojenskú silu zasa tvoria geneticky upravení Jem Hadarovia - k ich kontrole využívajú zakladatelia špeciálnu drogu, na ktorej sú závislí. Efektívne je aj to, že dospievajú počas niekoľkých dní, kedy sa z narodených chlapcov stanú bojaschopný vojaci. Federácia sa stretla s vyslancami Dominionu v roku 2370, kedy Jem Hadarskí bojovníci napadli loď vtedy ešte komandéra Siska. Počas troch rokov od objavenia Federácie a červiej diery do priestoru federácie dokázal Dominion preniknúť na územie kvadrantu Alfa, celkom ovládnuť Kardasiánsku ríšu a zlikvidovať veľkú časť romulánskej flotily.

Dominion sa dá ľahko porovnať s Borgami. Borgovia ovládajú kvadrant Delta, Dominion kvadrant Gama. Obidve rasy podrobujú a začleňujú do svojej organizačnej štruktúry ďalšie rasy. V prípade Borgov ale ide o asimiláciu, násilné pretvorenie jednej rasy na druhú. Obe rasy to robia v záujme zlepšenia vlastného života.

Rasa 8472
( Species 8472 )
Označenie 8472 pochádza od Bogrov, ako sa tieto bytosti nazývajú sami nieje známe. Neexistujú v našej galaxii a dá sa predpokladať, že neexistujú ani v našej dimenzii. Prvý kontakt s nimi nadviazali Borgovia, keď zaútočili na ich domovský priestor a od tej doby spolu neustále bojujú. Príslušníci 8472 sú odolní asimilácii, preto sú pre Borgov nebezpečným súperom. Existujú iba v kvapalnom prostredí, ich telá sú tak veľmi odolné voči tlakom. Lode, ktoré táto rasa využíva, sú vytvorené na organickom základe. Ich pravidlom je to, že prežijú iba tí najsilnejší. Vo chvíli, keď natrafia na slabšiu rasu, okamžite ju zničia. Prevaha rasy 8472 je založená na ich neuveriteľnej odolnosti a sile ich lodí - jedna osamotená bioloď s jedným členom posádky dokáže zlikvidovať borgskú kocku plnú vojakov.