Star Trek v médiách
   
Gattopardo Tek, jeden z prvých damanhurských cestovateľov v čase
Viac ako Star Trek
( veda a technika )
        V predhovore ku knihe Lawrencea Kraussa "The Science of Star Trek" ("Veda Star Treku") profesor Stephen Hawking hovorí, že "Ak skombinujete Einsteinovu teóriu relativity s kvantovou mechanikou, (cestovanie v čase) sa začína zdať byť možným." Podľa Hawkinga, "postavenie skutočného stroju času nebude také jednoduché ako sadnutie si na stoličku a otočenie pár gombíkmi. Moderné návrhy pre takýto stroj čelia jednému ťažkému problému: zásobám energie." Tvrdí tiež, že "na to netreba veľa peňazí - čo je potrebné, je otvorenosť mysle pre zvažovanie možností, ktoré sa môžu zdať ako fantastické."

Zdalo by sa, že moderná veda je ochromená parametrami, ktoré na seba sama uvalila, parametrami, ktoré vylučujú múdrosť alchýmie, vied o Zemi a ezoterickú múdrosť, ktorá tu nie je len nejakých sto rokov, ale tisícročia.

        Gattopardo Tek, jeden z prvý cestovateľov v čase, porozprával časopisu Kindred Spirit o konceptoch, ktorými sa komunita zapodieva pri svojom bádaní v ezoterickom fyzickom svete: "Snažíme sa porozumieť, ako funguje vesmír foriem, ktorého sme súčasťou. Študujeme energie, ktorými môžeme vstúpiť s týmto vesmírom do interakcie, a tiež to, ako môžeme vstúpiť do interakcie s tým, čo leží za hranicami tohto materiálneho sveta, teda do interakcie s božskými, vyvinutejšími rovinami. Takže je veľmi užitočné mať hlboké znalosti súčasnej fyziky, ako aj vecí, o ktorých fyzika ešte stále nič nevie. Integrujeme chápanie fyziky s ezoterickou tradíciou a tiež s tým, čo nám Oberto, spoluzakladateľ Damanhuru, prináša svojím vlastným poznaním a svojimi vlastnými experimentmi. Tak sme dokázali vybudovať určité štruktúry, ktoré využívajú technológiu, ktorú my nazývame "magická". Schopnosť porozumieť tejto logike predstavuje krok, ktorý je zložitý, ale predsa ešte stále celkom jednoduchý v porovnaní s inými štruktúrami, ktoré sme tu dokázali vyrobiť."

Hoci, problém energie pretrváva. Ako môžu vygenerovať obrovské množstvá energie, potrebné na zmenu univerzálnych zákonov - čo i len na minútu - v ktorých funguje náš fyzický svet?

Zdroj: dreamingwolf.sk