Enterprise - epizódy
   
 
 
 
 
Prvá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
1x01 Broken Bow, Part I Broken Bow, časť 1.
1x02 Broken Bow, Part II Broken Bow, časť 2.
1x03 Fight or Flight Bojuj alebo uteč
1x04 Strange New World Nový neznámy svet
1x05 Unexpected Nečakané
1x06 Terra Nova Neprebádaná zem
1x07 The Andorian Incident Andoriánsky incident
1x08 Breaking the Ice Lámanie ľadov
1x09 Civilization Civilizácia
1x10 Fortunate Son Syn šťasteny
1x11 Cold Front Chladný front
1x12 Silent Enemy Tichý nepriateľ
1x13 Dear Doctor Drahý doktor
1x14 Sleeping Dogs Spiace psy
1x15 Shadows of P'Jem Tiene P'Jemu
1x16 Shuttlepod One Raketoplán jedna
1x17 Fusion Splynutie
1x18 Rogue Planet Ružová planéta
1x19 Acquisition Zisk
1x20 Oasis Oáza
1x21 Detained Uväznení
1x22 Vox Sola Opustený hlas
1x23 Fallen Hero Padlý hrdina
1x24 Desert Crossing Prekročenie púšte
1x25 Two Days and Two Nights Dva dni a dve noci
1x26 Shockwave, Part I Šoková vlna, časť 1.
   
 
 
 
 
Druhá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
2x01 Shockwave, Part II Šoková vlna, časť 2.
2x02 Carbon Creek Carbon Creek
2x03 Minefield Mínové pole
2x04 Dead Stop Konečná
2x05 A Night In Sickbay Noc na ošetrovni
2x06 Marauders Záškodníci
2x07 The Seventh Siedmy
2x08 The Communicator Komunikátor
2x09 Singularity Singularita
2x10 Vanishing Point Nulový bod
2x11 Precious Cargo Cenný náklad
2x12 The Catwalk Lávka
2x13 Dawn Úsvit
2x14 Stigma Škvrna
2x15 Cease Fire Prímerie
2x16 Future Tense Čas budúci
2x17 Canamar Canamar
2x18 The Crossing Kríženie
2x19 Judgment Rozsudok
2x20 Horizon Obzor
2x21 The Breach Prielom
2x22 Cogenitor Presvedčenie
2x23 Regeneration Regenerácia
2x24 First Flight Prvý let
2x25 Bounty Odmena
2x26 The Expanse Expanzia
   
 
 
 
 
Tretia séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
3x01 The Xindi Xindi
3x02 Anomaly Anomália
3x03 Extinction Vyhľadenie
3x04 Rajiin Rajiin
3x05 Impulse Impulz
3x06 Exile Vyhnanstvo
3x07 The Shipment Zásielka
3x08 Twilight Súmrak
3x09 North Star Severná hviezda
3x10 Similitude Podobnosť
3x11 Carpenter Street Carpenter Street
3x12 Chosen Realm Vyvolená ríša
3x13 Proving Ground Skúšobný terén
3x14 Stratagem Trik
3x15 Harbinger Posol
3x16 Doctor's Orders Doktorove rozkazy
3x17 Hatchery Liaheň
3x18 Azanti Prime Azanti Prime
3x19 Damage Poškodenie
3x20 The Forgotten Zabudnutý
3x21
3x22 The Council Rada
3x23 Countdown Odpočet
3x24 Zero Hour Nultá hodina
   
 
 
 
 
Štvrtá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
4x01 Storm Front, Part I Búrkový front, časť 1.
4x02 Storm Front, Part II Búrkový front, časť 2.
4x03 Home Domov
4x04 Borderland (1/3) Pohraničie (1/3)
4x05 Cold Station 12 (2/3) Kryostanica 12 (2/3)
4x06 The Augments (3/3) Vylepšení (3/3)
4x07 The Forge Vyhňa
4x08 Awakening Prebudenie
4x09 Kir'Shara Kir'Shara
4x10 Daedalus Daidalos
4x11 Observer Effect Vplyv pozorovateľa
4x12 Babel One Babel jedna
4x13 United Spojený
4x14 The Aenar Aenarovia
4x15 Affliction Utrpenie
4x16 Divergence Ddchýlka
4x17 Bound Zaviazaný
4x18 In A Mirror, Darkly, Part I Temný odraz v zrkadle, časť 1.
4x19 In A Mirror, Darkly, Part I Temný odraz v zrkadle, časť 2.
4x20 Demons Démoni
4x21 Terra Prime Prvá zem
4x22 These Are The Voyages Toto sú cesty