Star Trek Session 1/2004

Dňa 17.01.2004 uskutočnil slovenský Star Trek klub TREKGAME stretnutie. Išlo vlastne o zdokonaľovací výcvik kadetov (členov) tohto klubu. Zraz bol o 10.00 hodine na Bratislavskej autobusovej zástavke Patrónka. Potom sa pokračovalo po partizánskej lúke až ku amfiteátru, kde jednotlivé skupinky dostali nejednoduché úlohy. Bližšie Vám túto akciu môžu priblížiť nasledujúce fotografie.